Online theebijeenkomsten

Wegens de aanhoudende corona-crisis organiseren we al enige tijd online theebijeenkomsten. Ter gelegenheid van het nieuwe jaar waren er enkele feestelijke online ontmoetingen. Daarnaast zijn er wekelijks online oefensessies, okeiko genaamd.

Online okeiko kan nooit een normale theebijeenkomst in een echte theekamer vervangen. Momenteel is het echter de enige mogelijkheid om contact te houden en een temae te oefenen onder begeleiding van een leraar. Hierbij is men gedwongen om creatief om te gaan met beperkt materiaal en ruimte aangezien elke student het moet stellen met wat die thuis voorhanden heeft.

De online klassen zijn donderdag 18 u. in het Engels voor buitenlandse studenten en vrijdag 17 u. in het Nederlands voor de lokale studenten. Duur 2 – 3 uren.

Advertentie

Demonstraties Japanse Tuin 2021

Normaal gezien verzorgt Staf Daems elk jaar maandelijkse theeceremoniedemonstraties in de Japanse Tuin in Hasselt. Vanwege de huidige coronacrisis is het onzeker hoe de demonstraties in 2021 zullen verlopen. Onder voorbehoud willen we u toch reeds de data voor de demonstraties van 2021 meegeven. De data voor 2021 zijn 11 april, 9 mei, 13 juni,  11 juli, 8 augustus, 12 september, en 10 oktober.

De demonstraties zijn telkens op een zondag. Er zijn drie demonstraties per dag, van 11u30 tot 12u30, van 13u00 tot 14u00 en van 15u15 tot 16u15.

U dient steeds te reserveren bij De Japanse Tuin via e-mail japansetuin@hasselt.be of telefonisch op het nummer 011/ 23 95 40.

Men kan buiten deze data ook voor een groep reserveren op een zelf gekozen datum. Dit dient u rechtstreeks af te spreken met Staf Daems.

In de winter is de Japanse Tuin gesloten. De demonstraties gaan jaarlijks van start in april.

Japans cultuurfestival Antwerpen

Het Japans cultuurfestival in Antwerpen vond plaats op 12 en 13 november 2016, om 150 jaar diplomatieke relaties en vriendschap tussen België en Japan te vieren. Mevrouw Soushi Goto Sensei, die een afstammeling is van Sen no Rikyu en de nicht van Zabousai Iemoto, en haar zoon, Yasuhiro Ajioka, verleenden hun medewerking aan het evenement. Het was een prachtige samenwerking tussen Urasenke Japan, Urasenke Parijs en de Belgische Chadou Tankokai.